Calendar

2011

Styczeń:

 • 26 stycznia 2011 r. - MNiSW działając jako Instytucja Pośrednicząca wyraziło zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2011 r.
 • 20 stycznia 2011 r. - W zorganizowanej i uruchomionej w kwietniu 2010 roku „Pracowni kontroli i telemonitoringu implantowanych urządzeń serca” przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM opieką z zastosowaniem telemonitoringu jest objętych aktualnie ponad 50 pacjentów z implantowanym urządzeniem typu kardiowerter-defibrylator czy stymulator resynchornizujący.
 • 18 stycznia 2011 r. Biuro Mechanizmów Finansowych podjęło decyzję o akceptacji złożonego w sierpniu ubiegłego roku wniosku o przedłużenie projektu do 28 lutego 2011 r. Akceptacja objęła również zgodę na zakupy uzupełniające sprzętu.

2010

Sierpień:

 • 23 sierpnia 2010 r. - został złożony do Instytucji Pośredniczącej (MNiSW) wniosek o przedłużenie terminu zakończenia projektu do końca lutego 2011 r. Dodatkowo zawnioskowano o akceptację przesunięć budżetowych w zakresie poszczególnych kategorii kosztów oraz pomiędzy zadaniami, a także o zakup dodatkowej aparatury.

Czerwiec:

 • 24 czerwca 2010 r. - odbyła się otwarta sesja Kardionet: eKardiologia - perspektywy czy rzeczywistość?, zorganizowana w ramach XII Warszawskich Dni Kardiologii Akademickiej.
 • 17 czerwca 2010 r. - została podpisana z firmą Medtronic Poland Sp. z o.o. umowa na dostawę defibrylatora dwufazowego z monitorem wielofunkcyjnym i teletransmisją danych medycznych Lifepak 15. Dostawa sprzętu do WUM ma nastąpic do 15 lipca br.

Maj:

 • 13 maja 2010 r. - został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę systemu ratującego życie Lifepak 15 dla WUM.

Kwiecień:

 • 1 kwietnia 2010 r. - Hospitalizowanemu w Klinice Kardiologii pacjentowi z ciężką pozawałową niewydolnością serca implantowano obecnie najbardziej zaawansowane urządzenie, umożliwiające terapie antyarytmiczne i leczenie niewydolności serca – stymulator serca z funkcją resynchronizacji serca i kardiowertera-defibrylatora. Urządzenie ma pełną możliwość transmisji danych z domu pacjenta i monitorowania zarówno funkcji urządzenia, jak i stanu hemodynamicznego i obecności zaburzeń rytmu u pacjenta.

Marzec:

 • 31 marca 2010 r. - W I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM uruchomiono ośrodek Home Monitoringu – kontroli za pomocą sieci telefonicznej pacjentów z implantowanymi stymulatorami serca i kardiowerterami-defibrylatorami. Przeprowadzono również pierwszą w Polsce implantację aktualnie dostępnego najbardziej zaawansowanego kardiowertera defibrylatora resynchronizującego, dającego możliwość zdalnego monitorowania pacjentów.

  System Home Monitoringu pozwala na ocenę skuteczności stymulacji, stanu elektrod, żywotności baterii oraz wielu innych parametrów pracy implantowanego urządzenia. Prowadzenie Home Monitoringu jest nieodłącznym elementem opieki nad pacjentami, którym wszczepia się najnowocześniejsze dostępne urządzenia stosowane w elektroterapii serca. W dniu 31.03.2010 taką opieką ośrodka objęto pierwszych pacjentów. Po stosownym przeszkoleniu przekazano im urządzenia, które w ustalonych dniach będą bezprzewodowo łączyć się z implantowanym urządzeniem i przesyłać dane z układu stymulującego do centralnego serwera za pośrednictwem sieci telefonicznej. O takiej transmisji lekarz zostanie poinformowany za pomocą wiadomości sms.

 • 19 marca 2010 r. - pismo MNiSW akceptujące zmianę czasu trwania działania nr 1, tj. przedłużenie do końca lipca 2010 r. oraz wyrażające zgodę na postulowane przesunięcia budżetowe w obrębie działań i kategorii kosztów.

Luty:

 • 11 lutego 2010 r. odbyło się spotkanie koordynacyjne podsumowujące wykonane do tej pory prace projektowe oraz omówiono problemy realizacyjne związane z przesyłaniem danych EKG z karetek i integracją różnych danych w systemie. W ramach planowych inwestycji zostanie kupiony system ratujący życie Lifepak 15 (defibrylator/monitor) przeznaczony do pracy w ambulansie lub na oddziale z możliwością transmisji w systemie Lifenet. Dodatkowo WUM zgłosił potrzebę dokonania zakupów uzupełniających, które objęłyby zakup systemu do wideokonferencji i transmisji danych z zabiegów kardiologicznych oraz wyposażenie pracowni telemonitoringu i home-monitoringu pacjentów leczonych elektrostymulacją serca, gdzie będzie można przetestować rozwiązania z zakresu zdalnego monitoringu pacjentów, którym -- w celu leczenia zaburzeń rytmu serca -- wszczepiono urządzenie typu kardiowerter-defibrylator. Proponowane zmiany wymagają aktualizacji Planu Wdrażania Projektu w zakresie zakończenia realizacji działania nr 1 oraz odpowiednich przesunięć budżetowych.

January:

 • On 4 and 5 January 2010, the mobile cardiological patient data collection and transmission system purchased under the Kardionet project was started up and commissioned at the IT and Telemedicine Department of the Medical University of Warsaw. The initial training of the system users was completed. The equipment is supplied by WASKO S.A.

2009

December:

 • December 2009 - a report was prepared by the Norwegian partner - Trollhetta AS. The report describes a new USG SURF (Second Order Ultra-Sound Field) imaging method which uses a high frequency (HF) signal combined with a low frequency (LF) pulse. The echo from the HF signal is used to generate the image while the LF pulse modifies the tissue elasticity characteristics. A possibility of increasing the image contrast which is important especially when low-echo structures are imaged (heart ventricle, large vessels, etc.) was experimentally proved. An improvement of the quality of an image with a contrast used for perfusion measurements and microvessel imaging should be expected as well.
 • On 3 December 2009, another teleconference was held at the IT and Telemedicine Department of the Medical University of Warsaw in the scope of cooperation with several Medical Universities, including the Kaunas University of Medicine, the University of Plymouth, the Microgravity Centre - School of Engineering - Porto Alegre, Brazil.
  The "Telecardiological System Kardionet" presentation was performed by Marcin Grabowski, Bartosz Kaczyński and Andrzej Cacko (pictures).
 • On 1-3 December 2009, the "3rd International Forum on Innovative Technologies for Medicine" was held in Białystok. The Forum was organised by the International Eastern Innovation Centre - Innovative Eastern Poland Association. The Kardionet project presentation prepared by Krzysztof Nowinski, Ph.D. was found interesting particularly by companies and research institutes from Ukraine and Belarus.

November:

 • 16 November 2009 - as a result of the tender procedure, WASKO S.A. was selected as the supplier of the mobile cardiological patient data collection and transmission system; the estimated completion time - 45 days of the signing of the contract.

October:

 • On 29 October 2009, a one-day meeting of the project members was held during which, among others, the representatives of Trollhetta AS presented the new USG (SURF) solutions; a part of the session was dedicated to the medical aspects of the project and a discussion on the current cooperation.
 • On 16 October 2009, an open tender on the supply of a mobile cardiological patient data collection and transmission system including the system assembly and operation training was announced.

September:

 • On 7 – 8 September 2009, at ICM Warsaw, a two-day conference "Individualized Medicine: techniques, procedures, perspectives" was held with participation of the scientists and representatives of the University of Warsaw, the Medical University of Warsaw, the Technical University of Warsaw, the Polish Academy of Sciences, the University of Warmia and Mazury, the Medical University of Lublin, IBM, Carolina Medical Center. Prof. Wiesław Nowinski of Biomedical Imaging Lab in Singapore was one of the lecturers.
  (more..)

August:

 • On 21 August 2009, a Partnership Agreement was signed with Trollhetta AS of Trondheim, Norway, specifying the scope of the project tasks to be performed by the Norwegian partner.

July:

 • On 30 July 2009, an Annex to the financial agreement was signed between the Domestic Contact Point and the Financial Mechanism Office in which Trollhetta AS was accepted as a new partner cooperating in the project implementation.

June:

 • presentation of the project, IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems e-Health 2009, 21 – 23 June 2009, Algarve, Portugal
 • presentation of CARDIO.NET – a telecardiology system for patients with acute coronary syndromes during the 103rd ICB Seminar on Telecare of Diabetes, 22-23 June 2009, MCB PAN Warsaw
 • an open Kardionet session – IT technologies in cardiological diagnostic, 26 June 2009, WUM Warsaw, organised in the scope of the 11th Warsaw Days of Cardiovascular Pharmacology

May:

 • On 8 May 2009, consent was granted to postpone the deadline of Task 1 until 31 August 2009 and the deadline of Task 2 until 30 November 2009.

April:

 • On 27 April 2009, the Intermediary Institution was requested to approve modifications to the Project Implementation Schedule concerning the postponing of the deadlines of Task 1 and Task 2.

March:

 • a mobile USG for cardiac echo recording was purchased; on 13 March 2009, the cardiac echo system was installed and staff training on the system operation was started.
 • the project members presented the main assumptions of the project, particularly the role of IT solutions in the diagnostic and therapy of acute coronary syndromes during the 1st e-Health Project Conference organised by Telekomunikacja Polska SA, 16 March 2009, Warsaw
 • a Kardionet project session titled "Computer modelling in cardiology", in the scope of a training and reporting conference of hardware and software infrastructure ICM UW, 25-28 March 2009, Puszcza Piska
 • 31 March 2009 - an application was submitted to the Ministry of Science and Higher Education as the Intermediary Institution concerning a change of the Norwegian partner participating in the project due to the withdrawal of Vingmed from the project.

February:

 • 15-16 February 2009 - a working meeting in Oslo in order to discuss the formula of entering of Trollhetta AS of Trondheim into the project and agree the scope of tasks to be performed.

January:

 • the adjudication of the tender on the supply of the first part of the medical equipment for the project – a contract on the purchase of a mobile USG for cardiac echo recording was signed with Philips Poland Sp. z o.o.

 

2008

December:

 • 2 December 2008. A meeting of Kardionet members at TP S.A. on the occasion of the signing of a Letter of Intent concerning the implementation of a project related to the construction of a dedicated network infrastructure for the needs of medical data transmission and processing in several medical centres of Mazovia.

October:

 • A teleconference regarding the role of the Norwegian partner in the project.

August:

 • On 25 August 2008, a Partnership Agreement was signed with the Medical University of Warsaw specifying the scope of the project tasks to be performed by the partner.

June:

 • On 2 June 2008, the project was initiated.

May:

 • 15 May 2008 The Financial Mechanism Committee approved the subsidization of the KARDIONET project.

April:

 • On 14 April 2007, a project subsidization application was submitted to the Ministry of Science and Higher Education.
Conferences

domestic

 • 7 – 8 September 2009, ICM Warsaw, a two-day conference "Individualized Medicine: techniques, procedures, perspectives" with participation of the scientists and representatives of the University of Warsaw, the Medical University of Warsaw, the Technical University of Warsaw, the Polish Academy of Sciences, the University of Warmia and Mazury, the Medical University of Lublin, IBM, Carolina Medical Center. (more..)
 • presentation of CARDIO.NET – a telecardiology system for patients with acute coronary syndromes during the 103rd ICB Seminar on Telecare of Diabetes, 22-23 June 2009, MCB PAN, Warsaw
 • Kardionet session – IT technologies in cardiological diagnostic, 26 June 2009, WUM Warsaw, in the scope of the 11th Warsaw Days of Cardiovascular Pharmacology j
 • a project presentation at the 1st e-Health Project Conference, Telekomunikacja Polska SA, 16 March 2009, Warsaw
 • a Kardionet project session titled Computer modelling in cardiology, in the scope of a training and reporting conference of hardware and software infrastructure ICM UW, 25-28 March 2009, Puszcza Piska

abroad

 • a presentation of the project, IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems e-Health 2009, 21 – 23 June 2009, Algarve, Portugal