Electronic Articles Repository
 1. Echokardiografy przenośne i telekonsultacja echokardiograficzna
  Michał Marchel, Piotr Scisło, Janusz Kochanowski
  I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 2. Telekardiologia w opiece nad pacjentami po zawale serca
  dr n. med. Filip M. Szymański
  I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 3. Kardionet - elektroniczny system wspomagający leczenie pacjentów kardiologicznych
  Marek Nowicki, Stanisław Szczęsny, Rafał Chrupała Krzysztof Benedyczak, Piotr Bała
  ICM UW, WMiI UMK
 4. Formularz elektronicznej historii choroby dla Kliniki Kardiologii z uwzględnieniem wykorzystania tabletów przesyłających dane z karetek
  Dr med. Marcin Grabowski, Dr Andrzej Cacko, Prof. Grzegorz Opolski
  I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 5. Ochrona poufności biezpieczeństwa medycznych danych osobowych
  Bartosz Borucki
  ICM UW
 6. Uczytelnianie i analiza wizualna danych obrazowych
  Krzysztof S. Nowiński, Michał Chlebiej
  ICM UW