"The teletransmission of ECG graphs facilitates a quick appraisal of the risk of death, eliminates the need to examine the patient in the admission room and shortens the period from the arrival of an ambulance to reperfusion."

Prof. Grzegorz Opolski, M.D., Ph.D.

"A prototypical system supporting the cardiological treatment is being created for Mazovia on the grounds of the developed solutions. It may become the foundation for the future solutions on a regional scale."

Prof. Marek Niezgódka, Ph.D.

 

Latest events
Współpraca z partnerem norweskim
Nie, 4 Lut 2011

 

Głównym osiągnięciem naukowym współpracującej w projekcie firmy Trollhetta AS jest opracowanie metody i urządzenia do badań ultrasonograficznych wykorzystujących dwa impulsy - niskiej i wysokiej częstotliwości - generowane w odpowiedniej fazie. Impuls niskiej częstotliwości modyfikuje lokalne własności elastosprężyste środowiska podnosząc jakość obrazu uzyskiwanego z użyciem impulsu wysokiej częstotliwości.

więcej..Wykorzystanie stymulatora serca w „Pracowni kontroli i telemonitoringu implantowanych urządzeń serca”

Czw, 20 Sty 2011

W zorganizowanej i uruchomionej w kwietniu 2010 roku „Pracowni kontroli i telemonitoringu implantowanych urządzeń serca” przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM opieką z zastosowaniem telemonitoringu jest objętych aktualnie ponad 50 pacjentów z implantowanym urządzeniem typu kardiowerter-defibrylator czy stymulator resynchornizujący."

więcej..Implantacja stymulatora serca z funkcją resynchronizacji serca i kardiowertera-defibrylatora

Wto, 1 Kwit 2010

W dniu 1.04.2010 hospitalizowanemu w Klinice Kardiologii pacjentowi z ciężką pozawałową niewydolnością serca implantowano obecnie najbardziej zaawansowane urządzenie, umożliwiające terapie antyarytmiczne i leczenie niewydolności serca – stymulator serca z funkcją resynchronizacji serca i kardiowertera-defibrylatora.

więcej..Uruchomienie ośrodka Home Monitoringu

Pon, 31 Mrz 2010

W I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM uruchomiono ośrodek Home Monitoringu – kontroli za pomocą sieci telefonicznej pacjentów z implantowanymi stymulatorami serca i kardiowerterami-defibrylatorami.

więcej..Spotkanie koordynacyjne

Pon, 1 Mrz 2010

W dniu 11 lutego 2010r. odbyło się spotkanie koordynacyjne podsumowujące wykonane do tej pory prace projektowe oraz omówiono problemy realizacyjne związane z przesyłaniem danych EKG z karetek i integracją różnych danych w systemie.

więcej..


previous events...

About the project

KARDIONET is a system which integrates the advanced methods of medical imaging, distributed acquisition, archiving and teletransmission in an integrated system of cardiological care of acute coronary syndromes.

An acute coronary syndrome, including an infarction, is one of the major health problems in modern societies. Each year, approximately 100 thousand people suffer from a heart infarction in Poland. The first hours are crucial for the future of the patient. In this case, the critical factor is the time necessary for formulating a precise diagnosis and commencing a therapy.

Every instance of shortening the duration of transport of a patient with an acute infarction to a PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty) procedure by approximately 30 minutes reduces the 30-day death rate by approximately 15%.

The subsidization obtained from the funds of the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism in the "Scientific Research" priority allowed the undertaking of the project of the development of the advanced methods of medical imaging, distributed acquisition, archiving and teletransmission in an integrated system of cardiological care of acute coronary syndromes.

The project is carried out under the partnership cooperation of the teams of the University of Warsaw – the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling and the Medical University of Warsaw – the 1st Department of Cardiology and the Department of Medical IT and Telemedicine and a Norwegian partner - Trollhetta AS.

  • The purpose of the system is to enable storing and providing multimodal data collected in the form of an electronic case history including visualised results of medical examinations such as ECG, echocardiography, CT, MRI and many other specialised examinations and data enabling a faster and better diagnosis.
  • An electronic case history will constitute a universal tool for communication between various regional and reference medical centres which participate in the cardiological patient treatment process.
  • Thanks to the system, a physician in an ambulance will be able to quickly consult a cardiologist on duty in the hospital. It will result in the formulation of the correct diagnosis thanks to which the patient will receive the necessary medical assistance and will be immediately transported to a hospital where an emergency invasive treatment of acute infarctions is performed. The transmitted patient information will facilitate the correct therapeutic decisions.
  • The system will enable scientific research projects to be carried out on the basis of the data of a large number of patients. This will provide the means to answer the question which is the most successful method of intervention regarding coronary patients.

more..

Partners