Współpraca z partnerem norweskim

Głównym osiągnięciem naukowym współpracującej w projekcie firmy Trollhetta AS jest opracowanie metody i urządzenia do badań ultrasonograficznych wykorzystujących dwa impulsy - niskiej i wysokiej częstotliwości - generowane w odpowiedniej fazie. Impuls niskiej częstotliwości modyfikuje lokalne własności elastosprężyste środowiska podnosząc jakość obrazu uzyskiwanego z użyciem impulsu wysokiej częstotliwości.

Głównym celem badań było zwiększenie kontrastu i rozdzielczości w badaniu komór serca, światła wielkich naczyń oraz blaszek miażdżycowych. Badano również możliwości obrazowania dwuimpulsowego w badaniu z kontrastem mikropęcherzykowym pod kątem obrazowania mikronaczyń i szacowania perfuzji.

Przeprowadzono badania pilotażowe na 10 pacjentach przyychodni kardiologicznej. Detekcję pojedynczych mikropęcherzyków istotną dla obrazowania blaszek miażdżycowych i vasa vasorum uniemożliwił zbyt mocny szum elektroniki, skoncentrowno się więc na obniżeniu poziomu szumu wielokrotnego rozpraszania uzyskując istotną poprawę efektywnej rozdzielczości i kontrastu ultrasonogramów. Eksperymenty pozwoliły znaleźć optymalny moment impulsu obrazującego wysokiej częstotliwości w najgłębszej dolinie ciśnienia akustycznego z impulsu niskiej częstości. Wyniki eksperymentu wykazały znaczącą poprawę odwzorowania ściany naczyń spowodowaną lepszym kontrastem (głębszą czernią obrazu światła naczynia) oraz redukcją szumów zniekształcających obraz ścianki.